Přehled přihlášek

Neexistuje žádná přihláška

Původně přihlášení – odhlášení nebo nepřijatí

BRÁNIK Juraj (1946)
ECKERMANN Hana (1963)
FELGROVÁ Ivana (1942)
LOCHMAN Tomáš (1963)
PERŠL Radana (1979)
SMELIK Ladislav (1961)
ŠŤASTNÁ Marcela (1937)
SŮVOVÁ Jiřina (1951)
TYBUREC Ivo (1962)
VOTRUBOVÁ Jaroslava (1946)
Evidence tréninků v ETD - Yarmill

Plavci (ST, ODA, Gy) jsou povinni vyplňovat Jarmila. Alespoň den zatížení, počet tréninkových jednotek, délku a metráž tréninku. Vyplňuje se [ODKAZ]
Kdo nevyplňuje - nemá nárok na žádné příspěvky na startovné či ubytování (a stravu).

Prázdninové tréninky v Podolí

hlaste se v Intranetu -> rezervace (1 TJ za 100Kč, minimální měsíční platba 500 Kč, max 1500 Kč).

Podporují nás

   

Translator

Pořádáme

Najdete nás na Facebooku